Powered by www.icseo.ir

Powered by www.icseo.ir

حقوق تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شد

بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل ۱۵۶ میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه به این شکل موافقت کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵ مبلغ یکصد و ۵۶ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود و بر اساس این قانون افرادی که تا این سقف حقوق دریافتی داشته باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

همچنین بر اساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که ااز سال ۸۷ آغاز شده بود تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.

سقف معافیت حقوق در سال ۹۵

بر اساس مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل ۱۵۶ میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه به این شکل موافقت کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵ مبلغ یکصد و ۵۶ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود و بر اساس این قانون افرادی که تا این سقف حقوق دریافتی داشته باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

همچنین بر اساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که ااز سال ۸۷ آغاز شده بود تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.

معافیت حقوق

دیدگاهتان را بنویسید