Powered by www.icseo.ir

Powered by www.icseo.ir

الهی!
فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما
عید سعید فطر فرخنده و مبارک باد

دیدگاهتان را بنویسید