Powered by www.icseo.ir

سه روش‌ تعیین قیمت خرید یا فروش سهام در بورس

در این بخش، قصد داریم درباره نحوه تعیین قیمت خرید یا فروش اوراق بهادار در فرم درخواست خرید یا درخواست فروش صحبت کنیم. شما برای تعیین قیمت موردنظر خود به‌منظور خرید و یا فروش سهام و سایر اوراق بهاداری که در بورس مورد داد و ستد قرار می‌گیـرد، می‌توانید به یکی از سه روش زیر عمل کنید.

 

روش اول- درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار:

دراین روش، سرمایه‌گذار در ستون حداکثر قیمت در فرم درخواست، عبارت ” قیمت بازار” را ثبت می‌کند (تصویر فرم نمایش داده شده و عبارت قیمت بازار در آن نوشته شود) . این بدان معناست که سرمایه‌گذار به کارگزار این اختیار را می‌دهد که به تشخیص خود، سهام و یا سایر اوراق موردنظر وی را در مناسب‌ترین قیمت روز بازار، برای فرد خریداری کند. طبیعتا، هنگام خرید سهام، هر اندازه قیمت خرید سهام پایین‌تر باشد، بهتر است و در نقطه مقابل، در هنگام فروش، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد کارگزار سهام و یا سایر اوراق بهـادار وی را به بالاترین قیمت ممکـن به فروش برسانـد.

 

روش دوم- درخواست خرید یا فروش به قیمت معین:

در این نوع درخواست، سرمایه‌گذار قیمت موردنظر خود را برای خرید یا فروش سهام را به طور مشخص در فرم درخواست خرید یا فروش درج می‌کند . به‌عنوان مثـال، فرض کنید قصد دارید سهام شرکت الف را خریداری کنید و براساس تحلیل و بررسی، به این نتیجه رسیده‌اید که خرید این سهم در قیمت ۱۵۰ تومان مناسب است. در این صورت، در فرم درخواست خرید، قیمت ۱۵۰ تومان را به عنوان قیمت موردنظر خود برای خرید سهام شرکت الف درج می‌کنید. (فرم مربوطه و درج عدد ۱۵۰۰ ریال نمایش داد شود) کارگزار نیز پس از دریافت فرم، قیمت ۱۵۰ تومان را به عنوان قیمت پیشنهادی برای خرید آن سهم، وارد سامانه معاملات بورس می‌کند و درصورت وجود سفارش فروش سهام شرکت الف با قیمت ۱۵۰ تومان، آن سهم توسط کارگزار برای شما خریداری می‌شود.

در فروش هم دقیقا به همین شکل عمل می‌شود، یعنی قیمت موردنظر دارنده سهم برای فروش، دقیقا در فرم مربوط درخواست فروش درج شده و کارگزار نیز بر اساس همین قیمت، اقدام به ثبت درخواست فروش در سامانه معاملات می‌کنـد. بنابراین، در روش دوم، کارگزار موظف خواهد بود سهام و یا سایر اوراق بهادار موردنظر شما را دقیقا براساس قیمتی که برای او تعیین کرده‌اید، خریداری کرده و یا به فروش برساند.

 

روش سوم- درخواست خرید یا فروش محدود:

در این نوع درخواست، سرمایه‌گذار حداکثر و یا حداقل قیمت موردنظر خود برای خرید یا فروش سهام را ستون حداکثر قیمت، در فرم درخواست خرید یا فروش وارد می‌کند. به عنوان مثـال، فرض کنید شما قصد دارید سهام شرکت الف را خریداری کنید، و حداکثر قیمت موردنظر شما برای خرید این سهم، ۱۵۰ تومان است، اما طبیعتا ترجیح می‌دهید سهم را به قیمتی کمتر از ۱۵۰ تومان خریداری کنید. در این حالت، در فرم سفارش خرید، در قسمت حداکثر قیمت، عدد ۱۵۰ تومان را درج می‌کنید. به این ترتیب، به کارگزار اجازه می‌دهید تا سهام موردنظر شما را نهایتـا با قیمت ۱۵۰ تومان برای شمـا خریداری کند، اگرچه قطعا خرید با قیمت پائین‌تر برای شما مطلوب‌تر خواهد بود

در مورد فروش هم دقیقا به همین شکل عمل می‌شود، با این تفاوت که آنچه در فروش مطرح است، حداقل قیمت است، نه حداکثر قیمت. در مثال قبل، فرض کنید شما دارنده سهام شرکت الف هستید و قصد فروش آن را دارید، اما حاضر نیستید آن را به قیمتی کمتر از ۱۵۰ تومان بفروشید. در این صورت، در فرم سفارش فروش، در قسمت حداقل قیمت، عدد ۱۵۰ تومان را درج می‌کنید، به این ترتیب به کارگزار اختیار می‌دهید تا سهام شما را حداقل به قیمت ۱۵۰ تومان، بفروشد. البته قطعا ترجیـح شما این خواهد بود که قیمت فروش، بالاتر از حداقل تعیین شده باشد و توانمندی کارگزار در این موضوع، تا حد زیادی در تصمیم شمـا برای انتخـاب کارگزار مؤثـر خواهد بـود.

1395-04-20

سه روش‌ تعیین قیمت خرید یا فروش سهام در بورس

سه روش‌ تعیین قیمت خرید یا فروش سهام در بورس در این بخش، قصد داریم درباره نحوه تعیین قیمت خرید یا فروش اوراق بهادار در فرم […]