Powered by www.icseo.ir

 صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS)

صندوق مکانیزه فروشگاهی چیست؟

به دنبال اقدامات صورت گرفته جهت اجرایی شدن ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز تمامی واحد های صنفی به صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) و تاکید و پیگیری های مستمر ریاست محترم جمهوری و وزراء وزارتخانه های مرتبط با این ماده قانون جهت محقق شدن هر چه سریعتر آن؛ این ماده قانون به شرح زیر لازم الاجراء گردید.

ماده ۱- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب قانون نظام صنفی (۲۴/۱۲/۱۳۸۲) در شهرستان های با بیش از سیصدهزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش کالا یا ارایه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده ۲- صندوق های فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حد اقل دارای توانایی‌های زیر باشند :
۱- نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.
۲- مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا، قیمت واحد و کل، وزن یا حجم یا متراژ یا …. و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا درجه سه)
۳- مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.
۴- زیر قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.
۵- دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
۶- توانایی گزارش دهی و محاسبه فروش روزانه یا ماهانه را داشته باشد.
۷- توانایی گزارش دهی موردی را داشته باشد (به عنوان مثال جهت پیگیری شکایات احتمالی)
۸ – زیر قبض مخصوص مشتری تلقن رسیدگی به شکایات درج شود.
۹- دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

تبصره – صاحبان واحدهای صنفی می توانند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، قابلیت های دستگاه خود را افزایش دهند.

ماده ۳- دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:
۱- حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است ) مشخص شده و در معرض دید مشتری باشد.
تبصره – واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت حساسیت مورد نیاز را دارا باشد.
۲- قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.
تبصره ۱- اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی به هیچ وجه جایگزین اتیکت نیست.
تبصره ۲- اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست.( در صورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده ۶ این آیین نامه اقدام خواهد شد.)
۳- دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با استاندارد ملی شماره ۶۵۸۹ مطابقت داشته باشند.

ماده ۴-الف – واحدهای صنفی ذیل مکلف به استفاده از صندوق مکاینزه فروش می باشند.
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و چند منظوره، رستوران وسلف و سرویس، چلوکباب و چلو خورشت، فروشندگان قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری
ب – واحدهای صنفی ذیل مکلف به استفاده از دستگاه توزین دیجیتالی می باشند.
بارفروشان و فروشندگان میوه وتره بار، قناد و شیرینی فروش، آجیل و خشکبار، فروشندگان مواد پروتئینی و گوشتی، سوپر مارکت، خواربار فروشان، لبنیات و طلا و جواهر.
تبصره – با پیشنهاد کمیسیون های نظارت مراکز استانها و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت می توان نسبت به افزایش صنوف قید شده در ماده ۴ این آیین نامه اقدام نمود.

ماده ۵ – مسوولیت نظات بر عملکرد، آزمون و پلمب دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
تبصره ۱- در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و به منظور نظارت بر عملکرد دستگاه ها، سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی موظفند با موسسه مذکور همکاری نمایند.
تبصره ۲ – در صورت درخواست سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف به همکاری لازم با سازمان بازرگانی استانها و مجامع امور صنفی می باشد.
تبصره ۳ – در صورت تخلف واحدهای صنفی مبنی بر دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجیتالی از پلمب، طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. با واحدهای متخلف برخورد می گردد.

ماده ۶- قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی ویا صندوق مکانیزه فروش صادر می شود. به منزله صدور فاکتور توسط فروشنده کالا و یا ارایه دهنده خدمت تلقی می گردد.
تبصره – در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افراد صنفی موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش موضوع ماده ۶ این آیین نامه نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.

ماده ۷- واحدهای صنفی استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی در صورت تشخیص بازرسین و یا ناظران ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در دستگاه های خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایند و تا زمان رفع عیب دستگاه می بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.

ماده۸- فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد.

ماده ۹- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فروش و یا توزین دیجیتالی افراد صنفی می باشد.

ماده ۱۰- سازمان بازرگانی استانها موظفند گزارش عملکرد اجرای آیین نامه مزبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.

ماده ۱۱- این آیین نامه در ۱۱ ماده و ۹ تبصره و در اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی تهیه  به تصویب وزیر بازرگانی رسید.۱۲/۱۵-د۷۷-ط باید توجه داشت که چالش هایی نیز بر سر راه اجرایی شدن این ماده قانون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
الف) ضعف ساختار فرهنگی و نبود هنجارهای اجتماعی لازم جهت اجرای این ماده از قانون
ب) ضعف و محدودیت منابع علمی و سطح آگاهی های لازم جهت کاربری این تجهیزات در جامعه صنفی کشور
ج) محدودیت منابع مالی و امکانات پشتیبانی طرح
د) تنوع شدید در ساختار و ظرفیتهای اقتصادی شبکه های صنفی
هـ) عدم لحاظ ابزارهای ترویجی و تشویقی لازم جهت پیشبرد اهداف اجرایی این قانون

در اجرای مفاد ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.

۱- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط

۲- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (۱۲۱)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور

۳- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

۱-۳- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

۲-۳- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.

۳-۳- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(۶) این دستورالعمل اعلام گردیده است.

۴- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان،   اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد:

 صاحبان مشاغلنوع فعالیتنگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان
 سازندگان و فروشندگان طلا و جواهرعمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
طلاسازیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
جواهر سازیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان آهن آلاتعمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان لوازم صوتی و تصویریعمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشینگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاریعمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشینگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنهاعمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشینگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)عمده فروشیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشینگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
هتل و هتل آپارتمانهتل سه ستاره و بالاترارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
هتل پایین تر از سه ستارهنگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی هاتالارهای پذیراییرستورانرستوران سنتیارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
چلوکبابیاغذیهه فروشینگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
مشاوران املاک و مستغلات ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
داروخانه ها ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

۵- وظایف مؤدیان:

۱- ۵- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲، مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره۱) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(۶) این دستورالعمل را داشته باشد.

۲- ۵- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند۱- ۵ به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

۳- ۵- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

۴- ۵- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره ۲و۳) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

۵- ۵- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند:

الف)مؤدیان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب) مؤدیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (۶) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی(بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال ۱۳۹۲ حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)

۶- ۵- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.

۷- ۵- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

۶- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق” صورت الکترونیکی معاملات”در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

ضمناً فایل مورد نظر قبلاً در اجرای ماده(۱۶۹ مکرر)قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.

باعنایت به مقررات بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۱۵/۹۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می­دارد:

چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره ۱) موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی می­باشد.

بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

پس از پیگیری های صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی به عنوان سازمان اجرایی این مورد وکارشناسی بازار عرضه توسط آن وزارتخانه و جستجوی عرضه کنندگان با سابقه و عمده در این حوزه که شرکت برد اسکن آسیا  نیز جزوی از آنها بوده است و در پی آن برگزاری جلسات متعدد در وزارت بازرگانی و و دعوت از شرکت ها از جمله شرکت برد اسکن آسیازمینه ای فراهم آمد تا وزارت بازرگانی و شرکت های تولید،وارد و عرضه کننده صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی ) به نقاط مشترکی در جهت اجرایی شدن این ماده قانون دست یابند.
بعد از برگزاری نمایشگاهی با حضور شرکت های  با سابقه و فعال در این زمینه از جمله شرکت برد اسکن آسیا توسط سازمان بازرگانی استان تهران و گردهم آمدن این شرکت ها برای سازماندهی و اجرایی شدن هرچه سریعتر این روند، تصمیم برتشکیل کمیته ای  متشکل از ۱۴ برند برتر ایران از جمله برد اسکن آسیا ؛فعال در زمینه تجهیزات فروشگاهی و صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی) در مجمع واردات ایران گرفتند تا اهداف مورد نظر این طرح برزگ ملی با کیفیت هرچه بیشتر اجراءگردد. سپس وزارت بازرگانی در جهت همکاری هر چه بیشتر با این کمیته و تسریع روند کار با هماهنگی شورای عالی اصناف، دریافت و یا تمدید جواز کسب را منوط به داشتن صندوق فروشگاهی نمود.
کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق های فروشگاهی) در جهت پیشبرد اهداف محوله پس از تشکیل و به ثبت رسیدن در مجمع واردات ایران، فعالیت خود را در غالب تشکیل جلسات با مقامات ونیز برگزاری نمایشگاه های تخصصی در سازمان بارزگانی استان های مختلف صورت داده است.با توجه به آنکه لزوم ارائه فیش پرداختی پس از معاملات مالی در تمامی اصناف به وضوح دیده می شود و اهمیت وجود صندوق های فروشگاهی به خوبی نمایان است کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه در جهت تسریع این امر تلاش های خود را معطوف برگزاری نمایشگاه ها نموده اند.
به علت متقارن بودن تشکیل این کمیته با ایام پایان سال و نیز به علت ضیق وقت، نمایشگاه ها در کوتاهترین زمان ممکنه در محل خود سازمان های استان برگزار گردید که از جمله شرکت کنندگان می توان به روئسای اتحادیه ها و اصناف شهرستانها اشاره نمود. از جمله شهرهای میزبان نمایشگاه ها قزوین ، زنجان، مازندران، مشهد و اصفهان بوده اند که زمینه ای را فراهم آوردند تا این دو گروه یعنی شرکت های عرضه کننده صندوق های فروشگاهی و مصرف کنندگان در یک جا گردهم آیند که این خود زمینه ساز حرکتی نو در جهت عملی شدن ماده قانون و در پی آن احراز حقوق شهروندی خریداران می باشد.
پس از تصویب ماده ۷۱ قانون نظام صنفی سازمان امور مالیاتی موظف گردید که هزینه های خرید و نصب صندوق های فروشگاهی یا دستگاه های توزین دیجیتال توسط اصناف را از درآمد مشمول مالیاتی آنان کسر نماید.باتوجه به خبر های واصله از ارگان ها و اتحادیه های مختلف می توان نتیجه گرفت که تمامی اتحادیه ها و اصناف سراسر کشور در پی آن هستند تا هرچه سریعتر طرح بزرگ مکانیزاسیون واحد های صنفی را عملی نموده و از روند پیشرفت عقب نمانند.اعلام آمادگی سازمان بازرگانی استان ها در مورد کمک همه جانبه در این مورد  نیز خود نشان دهنده این امر می باشد.
کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش در پی برگزاری نمایشگاه، جلساتی نیز با روئسا و معاونین وزیر تشکیل داده که در این بین می توان به جلسه ای با حضور جناب آقای فراهانی رئیس شورای عالی اصناف و نیز جلسه ای با جناب آقای دکتر ضیغمی معاون محترم وزیربازرگانی و نیز جناب آقای رادمرد ریاست محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان اشاره نموده.

شرکت برد اسکن آسیا در این کمیته ایفاگر دو نقش می باشد؛ از جمله به عنوان دبیر خانه جهت هماهنگی با اعضاءکمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) ونیز تشکیل جلسات و نمایشگاه ها و حضور مستمر در آنها به عنوان عضوی موثرو همچنین حضور پر رنگ در نمایشگاه هاکه خود نشان دهنده آنست که  برد اسکن آسیا عضوی توانا با قابلیت های بسیار برای پیشبرد اهداف این ماده قانون  می باشد.
شرکت برد اسکن آسیا تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات به مصرف کنندگان گرامی  وبه انجام رساندن مسئولیت محول شده دارد،تا قدم هایی هرچند کوچک در به ثمر رسیدن این طرح بزرگ ملی بردارد.

صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS) چیست؟

صندوق فروشگاهی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزاری است که نوع پیشرفته آن رایانه‌ایی کامل با یک مانیتور کوچک که از دید مشتری فقط یک فیش با جزییات خرید صادر می‌کند و از دید کارفرما، اعمال کنترل و حسابداری مکانیزه را نیز انجام می‌دهد. ساده‌ترین نوع آن که در میوه فروشی‌ها نیز دیده می‌شود فقط یک ترازوی رقمی است که با وارد کردن قیمت، مبلغ کل را محاسبه کرده و فیش می‌دهد. جزییات خرید در این نوع فیش نیز ذکر می‌شود. به این دستگاه “پوز” یا (POS=Point Of Service) گفته می‌شود. این پایانه ها که در اصل یک کامپیوتر میباشند به منظور استفاده در نقطه فروش طراحی شده‌اند، بگونه‌ای که فضای کمتری را اشغال مینمایند و تجهیزات جانبی آن مناسب کاربری صندوق دار است. در این پایانه ها از بارکد خوان به منظور شناسائی کالا استفاده میشود و داشتن کشوی پول و نمایشگر خاص مشتری علاوه بر صفحه مانیتور و پرینتر صدور فیش از ویژگیهای عمده این نوع پایانه‌هاست.

مزایای POSهای فروشگاهی

 • امکان اختصاص هر کالا به کد گروه خاص و تغییر آن در هر زمان
 • امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری و امکان کنترل نرم افزاری صفحه کلید قابل برنامه ریزی
 • افزودن امکان کار با Barcode Reader ،Magnetic Card Readerو Smart Card Reader به منظوراستفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف
 • امکان صدور فاکتور از طریق استفاده از بارکدخوان، صفحه کلید و یا انتخاب کد
 • امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور
 • امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی ازکالاها
 • استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی
 • امکان قرار گرفتن صندوقهای متعدد در هرمرکز فروش
 • کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسیهای سرپرست
 • استخراج گزارشات کنترلی صندوق
 • استخراج گزارش فروش واقعی روزانه به تفکیک فروش ناخالص و تخفیف
 • استخراج گزارش کم فروش ترین و پرفروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف
  • صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان
  • نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات
  • اشراف کامل بر نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف

  مشخصات دستگاههای pos

  بطور کلی دستگاههای pos به دوقسمت اصلی تقسیم میشود:

  ۱- سخت افزار

  ۲- نرم افزار

  -سخت افزار شامل قطعات ذیل میباشد:

  manitor,cpu,ram,hard,cashdrawer,vfd,printer,scaner,keyboard

  -نرم افزار : باید دارای قابلیت راه اندازی کلیه مراحل خرید و فروش و انبارداری مربوط به یک فروشگاه را داشته باشد و درعین حال کاربر بتواند به آسانی با آن کار نماید.

  مشخصات نرم افزار سیستم فروشگاهی

  نرم افزار فروش فروشگاهی (Point Of Sale) که اختصاراً POS نامیده می شود، با هدف کنترل و نظارت بر عملیات جاری فروشگاهی طراحی و تولید گردیده است . با بالا رفتن سطح عملیات هر مرکز فروش و به قصد جمع آوری اطلاعات از ورود و خروج کالاها و موجودیهای انبار، وضعیت صندوقهای دریافت و پرداخت، آمارها و گزارشات فروش در فواصل زمانی مختلف، استفاده از ابزار مناسب ضروری می نماید.GRC-POS  با قابلیتهای منحصر به فرد در پاسخگویی به رده های متنوع فروشگاهی و انواع فعالیتهای مختلف، توانایی پشتیبانی از ویژگیهای خاص هر فعالیت و امکان عملکرد در نقاط متعدد جغرافیایی، ابزار متمایزی در مکانیزه کردن روند کاری فروشگاهها به شمار می آید

  واحد آموزش ونرم افزارشرکت خود را متعهد به آموزش کلیه مراحل کاری نرم افزار و طریقه استفاده از تجهیزات می داند، بدیهی است مشتریان پس از گذراندن دوره های کوتاهی نزد متخصصان مجرب شرکت، خواهند توانست براحتی با تجهیزات خریداری شده و نرم افزار نصب شده به انجام چرخه های کاری خود بپردازند.

 • مشخصات نرم افزار سیستم فروشگاهینرم افزار فروش فروشگاهی (Point Of Sale) که اختصاراً POS نامیده می شود، با هدف کنترل و نظارت بر عملیات جاری فروشگاهی طراحی و تولید گردیده است . با بالا رفتن سطح عملیات هر مرکز فروش و به قصد جمع آوری اطلاعات از ورود و خروج کالاها و موجودیهای انبار، وضعیت صندوقهای دریافت و پرداخت، آمارها و گزارشات فروش در فواصل زمانی مختلف، استفاده از ابزار مناسب ضروری می نماید.GRC-POS  با قابلیتهای منحصر به فرد در پاسخگویی به رده های متنوع فروشگاهی و انواع فعالیتهای مختلف، توانایی پشتیبانی از ویژگیهای خاص هر فعالیت و امکان عملکرد در نقاط متعدد جغرافیایی، ابزار متمایزی در مکانیزه کردن روند کاری فروشگاهها به شمار می آیدواحد آموزش ونرم افزارشرکت خود را متعهد به آموزش کلیه مراحل کاری نرم افزار و طریقه استفاده از تجهیزات می داند، بدیهی است مشتریان پس از گذراندن دوره های کوتاهی نزد متخصصان مجرب شرکت، خواهند توانست براحتی با تجهیزات خریداری شده و نرم افزار نصب شده به انجام چرخه های کاری خود بپردازند.

باعنایت به مقررات بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۱۵/۹۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می­دارد:

چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره ۱) موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی می­باشد.

بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

 

 

1395-04-27

صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS)

 صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS) صندوق مکانیزه فروشگاهی چیست؟ به دنبال اقدامات صورت گرفته جهت اجرایی شدن ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز تمامی واحد […]