Powered by www.icseo.ir

مزیت ها ی ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی

 با توجه به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی ویا درقالب یک فایل تولید شده برروی CD به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند.

 

با توجه به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی ویا درقالب یک فایل تولید شده برروی CD به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند. برهمین اساس سازمان امور مالیاتی کشور نیز، همچون سایر نهادهای دولتی و همسو با سایر کشورهای جهان، همواره تلاش کرده است تا با بهره گیری هوشمندانه از دستاوردهای فناوری پیشرفته و کارآمد، بستر و امکانات لازم را جهت تسهیل انجام امور مالیاتی و تحقق عدالت را فرآهم آورده است. از جمله ی آخرین موارد آن می توان به راه اندازی “سامانه ی ارسال الکترونیکی صورت معاملات” اشاره کرد. . از نکات مثبت و حایز اهمیت ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، تکریم و رعایت حقوق مودیان، تحقق عدالت مالیاتی و رضایتمندی فعالان اقتصادی می باشد. سامانه ی الکترونیکی جهت ارسال صورت معاملات فصلی مزایای بی شماری دارد که عبارتنداز: ، احترام به وقت مخاطب ورعایت حقوق صاحبان مشاغل ، برطرف ساختن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات خود، سرعت بخشیدن به امور با حداقل اشتباه ، زیرا این امکان به آنها داده می شود که درهرساعتی از شبانه روز درهر مکانی که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمایند وهمچنبن مسایلی چون بعد مسافت، داشتن مشغله و…….. خللی دراجرای این امر ایجاد نمی کند. درگذشته این روند به صورت مراجعه حضوری وبا صرف وقت و اتلاف هزینه وانرژی صورت می گرفت و مودی مالیاتی می بایست چندین ساعت کسب وکار خود را تعطیل می کرد ومدارک واسناد مربوطه را به اداره امورمالیاتی ارایه می داد. دراین پروسه زمان بر، گاهی دشواریها ومشکلات زیادی برای ایشان رخ می داد که می بایست تحمل می کردند. ولی درحال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی ازطریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TAX.ORG.IR انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد،

 

این مطالب را ازدست ندهید :

مدیرت مالی ، مدیر مالی ، مدیران مالی

1394-11-25

ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی

مزیت ها ی ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی  با توجه به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) […]