Powered by www.icseo.ir

دروس اصلی و تخصصی مدیریت مالی

با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت کند. رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است…

در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند. دانش‌آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسی ایفا کنند.

آینده شغلی:

فارغ التحصیل این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلف همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی ( ارائه روش های نوین مالی ) تامین مالی و اعتباری می تواند در پست های مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی ( در مفهوم جدید آن ) ومعاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانک ها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکت های سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد.

دروس اصلی و تخصصی مدیریت مالی :

مدیریت مالی، پول و ارز بانکداری، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک،زبان تخصصی، اقتصاد سنجی‌ مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، حقوق بازرگانی، حسابداری صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی در ایران، نهادهای پولی و مالی، نهادهای پولی و مالی بین‌الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه‌ریزی مالیاتی، متون مالی، مبانی بانکداری و مدیریت بانک،مبانی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.

در این بخش راجع به هر درس توضیح مختصری میدهیم:

مدیریت مالی: هدف: هدف این درس تعلیم روشها و تکنیکهای متداول مالی به دانشجویان است تا بتوانند با بهره برداری از آن در تصمیم گیریهای مالی در سطح مدیران مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند. به طور کلی در اداره امور سازمانهای بازرگانی تنها انجام شرح وظایف مربوط به مدیران مالی کافی نیست. تکنیکها و روشهای متداول مالی یکی از مهمترین ابزارهایی است که مدیران مالی باید بدانند تا بتوانند در حفظ و حراست و بکار گرفتن منابع مالی مؤسسات خصوصی و یا ملی شده که جزء منابع ملی جامعه است حداکثر کارایی را داشته باشند.

پول و ارز بانکداری: هدف: آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت با مسائل پولی و بانکی و ارزی در ارتباط با مسائل اقتصادی بطور کلی و یا مسائل پولی و بانکی و ارزی کشور بالاخص می باشد. در قشسمتهای مختلف برنامه بیشتر به جنبه های اصولی مسائل پولی و بانکی و مخصوصاً سیاستهای پولی و مالی بانکهای مرکزی توجه می شود تا این رشته بتوانند با آشنائی با عوامل مؤثر پولی و اعتباری چه درداخل و چه در ارتباط با امور اقتصادی بین المللی بهتر مسائل و مشکلات پولی و بانکی را درک نمایند.

بازاریابی و مدیریت بازار: بازاریـابی (Marketing) به فرآیندی اطـلاق می شود که کلـیه فعالیت های مربـوط به تحـقیقات ، تولید ، توزیع و فروش کالاها از قبل از تولید تا پس از فروش در طی آن هدایت می شوند.

هدف: آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت بازار و کاربرد آن در رابطه با بیمه و نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی

مدیریت استراتژیک: مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها (O) و تهدیدهای خارجی (T) و اقدام پیشگیرانه مناسب با توجه به نقاط قوت. (S) و نقاط ضعف (W) یک شرکت تاکید دارد

هدف: آشنایی دانشجو با متغیرهای استراتژیک در سازمانها و نحوه سیاستگذاریها، هدف بندیها، برنامه ریزیها، و تصمیم گیریهای استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی

اقتصاد سنجی‌ مالی: اقتصادسنجی با مطالعهٔ نظام‌مند پدیده‌های اقتصادی با استفاده از داده‌های مشاهده‌شده سر و کار دارد.[۱] به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیلهای آماری از مدلهای اقتصادی است.[۲] همانطور که راینار فریش در اولین شماره مجله ایکانامتریکا توضیح می‌دهد یکی شدن آمار، تئوری اقتصادی و ریاضیات است که اقتصادسنجی را می‌سازد(۳).

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی : هدف از این درس آشنایی با کاربرد این روشها و فنون در مسائل مدیریت مالی است.

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با مبانی و روشهای آماری است که در پژوهشهای کاربردی مورد استفاده مدیران مالی قرار می گیرد.

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی: هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم رشد،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی در ارتباط با شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و همچنین برنامه ریزی و برنامه های توسعه اقتصادی در ایران.

حقوق بازرگانی: هدف: آشنا ساختن دانشجویان با نظام روابط بازرگانی و مسؤولیتهای ناشی از اعمال تجاری و خصایص و تکالیف و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق تجارت

حسابداری صنعتی: هدف از درس حسابداری صنعتی آشنا ساختن دانشجویان با ماهیت هزینه ها و سایر اطلاعات اقتصادی و موارد استفاده مدیریت از این اطلاعات می باشد. در این درس مخصوصاً روی بسط و توسعه اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و کنترل عملیات در مؤسسات صنعتی تأکید گردیده است.

اصول مدیریت مالی: هدف این درس تعلیم روشها و تکنیکهای متداول مالی به دانشجویان است تا بتوانند با بهره برداری از آن در تصمیم گیریهای مالی در سطح مدیران مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند.

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت حرفه ای بر روی داراییهای گوناگون و اوراق بهادار مختلف همچون سهام، اوراق قرضه، اوراق رهنی، … است تا بدان وسیله اهداف ویژه سرمایه گذاری و سود سرمایه گذاران بدست آید.

مدیریت مالی در ایران،

نهادهای پولی و مالی،

نهادهای پولی و مالی بین‌الملل: رئوس مطالب درس سازمانهای پولی ومالی:

۱- پس انداز ها و تمرکز منابع مالی جامعه

۲-روشهای تشکیل سرمایه، محاسبه هزینه سرمایه و انتخاب منبع تامین مالی

۳-مشخصات بازارهای پولی ومالی در کشورهای در حال توسعه

۴-پیش بینی روند فعالیتها در بازارهای مالی، بازار سهام،بازار اوراق بهادار و بازار سرمایه

۵-عوامل اقتصادی موثر برجریان پول وسرمایه ، تحولات بازارهای مالی، تورم ، تغییرات نرخ بهره و مبادلات ارزی

۶-نقش سیستم بانکی جدید در بازارهای پولی ومالی ایران

۷-منابع مالی خارجی ، وامها ، اعتبارات و ذخایر پولی بین المللی

۸-نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهای مالی کشورهای صادرکننده

۹-بازار اسعار اروپا

۱۰-مسایل جاری در امور پولی ومالی بین المللی

۱۱-انواع سازمانهای مالی و پولی بین المللی (سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، شرکت مالی بین المللی، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، مؤسسه بین الملی توسعه)

۱۲-تهیه گزارش تحقیقی توسط دانشجویان در رابطه با مسایل بازارهای پولی ومالی

بازار پول و سرمایه:

مبانی مهندسی مالی: دیریت مالی دو نوع بازار مالی از هم تفکیک می شوند که عبارتند از:

۱ـ بازارهای سرمایه

۲ـ بازارهای پولی و بانکها

در کشور ما در حوزه اقتصاد کلان یدر مکی از موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصادی کشور بازار سرمایه و پول است. در واقع بورس یک کشور ابزاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن کشور است.

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گرد:

بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد. بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ،وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.

بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت.

به طور کلی هر محیطی اعم از محیط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره به نوعی بر وضعیت بورس و بازار سرمایه یک کشور تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه وضعیت تولید یک کشور، صادرات و واردات ، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهای تولیدی و صنعتی در کشور و به طور کلی همه عوامل محیطی را می توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا یکی از ویژگیهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی این است که مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایه گذاریهای مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مازاد به سرمایه گذاریهای خارجی هدایت کند. این وظیفه ای است که توسط بازار سرمایه انجام می شود.

مبانی ریسک و مدیریت بیمه:

جزو لاینفک یک مدیریت خوب است و چیزی است که بسیاری از مدیران ان را به یک یا چند صورت بکار می گیرند.تحلیل یا برنامه ریزی کلان برای یک پروژه یا ارزیابی اقتصادی مثال های اشنایی هستند.بعنوان مثال تخمین احتمالی هزینه یا بودجه,خرید حق بیمه,تصحیح مواد قرارداد یا بر عهده گرفتن مشاوره انجمن طی بر نامه ریزی پروژه.

اگرچه عبارت “ریسک” ممکن است در بر عهده گیری این فعالیت ها بکار گرفته نشود مفهوم و تدبیر ریسک محوری و مرکزی بوده و فعالیت ها یک هدف مشترکی را دنبال می کنند.

بسیاری از کمیته های دولتیNSWپروژه هایی بر عهده می گیرند که شامل هزینه های تاسیساتی قابل توجهی هستند.سه جنبه ی این پروژه ها مدیریت ریسک را مطلوب می کند:

-اندازه گیری ریسک آن ها اشاره می کند به این نکته که ممکن است ضرر های احتمالی زیادی وجود داشته باشد در صورتیکه بدقت مدیریت نشوند.اینگونه پروژه ها ممکن است همچنین شامل نقدینگی های نا متوازنی باشند,زمانیکه نخستین سرمایه گذاریهای بزرگ ضروریند قبل از اینکه هر گونه بازگردانی بدست بیاید.

برنامه‌ریزی مالیاتی

متون مالی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

مبانی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 

مدیریت مالی ، مدیران مالی

1394-10-27
دروس اصلی و تخصصی مدیریت مالی

دروس اصلی و تخصصی مدیریت مالی

دروس اصلی و تخصصی مدیریت مالی با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای […]