Powered by www.icseo.ir

هرگز برای شروع دیر نیست

همه ما بارها جمله هیچ گاه برای شروع دیر نیست، را شنیده ایم ولی شاید نمونه های عملی که این گفته را اثبات کرده اند، ندیده باشیم. در این اینفوگرافیک تعدادی از کارآفرینان و سنی که در آن کسب و کار خود را آغاز کرده اند بیان شده است که نشان می دهد هیچ گاه برای شروع دیر نیست. اگر شما هنوز یک ایده میلیاردی به ذهنتان نرسیده است نگران نباشید هنوز زمان باقی است. موفقیت تاریخ انقضا اتمام ندارد و در هر سنی می توان به موفقیت رسید. بعضی استعداد ها مانند موسیقی و ورزش در سنین پایین خودشان را نشان می دهند و بسیاری از افراد به واسطه آن ها در حدود ۲۰ سالگی به موفقیت دست پیدا می کنند ولی صاحب یک کسب و کار موفق ممکن است کارش را دیرتر از آن ها شروع کند و دیرتر به هدفش برسد. به عنوان نمونه در اینفو گرافیک می بینید که موسس رستوران های زنجیره ای مک دونالد، آن را در سن ۵۲ سالگی تاسیس کرده است.

 

 

1394-11-14

هرگز برای شروع دیر نیست

هرگز برای شروع دیر نیست همه ما بارها جمله هیچ گاه برای شروع دیر نیست، را شنیده ایم ولی شاید نمونه های عملی که این گفته […]