Powered by www.icseo.ir

شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه در عملکرد ۹ ماهه شگفتی ساز شد

کاغذسازی کاوه که با توقف نماد معاملاتی از ۳ بهمن مواجه بود عملکرد ۹ ماهه را با شگفتی همراه کرد و آماده بازگشت به بورس شد.

در پی توقف نماد معاملاتی کاغذسازی کاوه که ۳ بهمن به دلیل تعدیل پیش بینی سود هر سهم رخ داد این شرکت کوچک بورسی با انتشار عملکرد ۹ ماهه شگفتی ساز و آماده بازگشت به تابلوی معاملات شد.

بر اساس این گزارش “چکاوه” در حالی سود هر سهم مالی اسفند جاری را ۲۱ ریال پیش بینی کرده بود که طی سه فصل گذشته قادر به تحقق ۱۵۷ درصدی این سود معادل ۳۳ ریال شده است.

در این رابطه مدیران این شرکت اعلام کرده اند باتوجه به تصویب مجمع فوق العاده ۱۶ تیر سال جاری، سرمایه شرکت از ۲٫۵ به ۱۰میلیارد تومان افزایش می یابد که مرحله حق تقدیم خرید سهام در ۴ مهرماه به اتمام رسیده و مراحل پذیره نویسی عمومی در دستور کار قرار دارد.

با این رویداد باید منتظر توضیحات تکمیلی کاغذسازی کاوه در مورد دلایل افزایش سود هر سهم بود.

 

 

 

مطالب مفید : مدیریت مالی ، مدیران مالی ، مدیر مالی

1394-11-11

شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه در عملکرد ۹ ماهه شگفتی ساز شد

شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه در عملکرد ۹ ماهه شگفتی ساز شد کاغذسازی کاوه که با توقف نماد معاملاتی از ۳ بهمن مواجه بود عملکرد ۹ […]